Osm otázek

26. 07. 2012 20:20:28
S úctou k autoritám, ale i s úctou k lidskému svědomí, k osobní svobodě a k presumpci neviny mne v souvislosti se zveřejněním jedenácti otázek na arcibiskupa Roberta Bezáka v minulých týdnech napadají jiné otázky, než on před několika týdny dostal.

robertb.jpg

Může jich být třeba osm.

1. Proč k uklidnění rozjitřené situace není z odpovídajících kruhů církve vysvětlen skutečný důvod odvolání pana arcibiskupa Bezáka, když on sám souhlasí se zveřejněním důvodu, i kdyby to bylo v jeho neprospěch?
Možná Robert Bezák vykonal skutečně něco velmi závažného, co veřejnost neví, a je to pravým důvodem jeho odvolání, tedy nikoli jen zástupným důvodem. Nebo šlo o selhání nějakých osob nebo o nedorozumění. Nebo něco jiného. Ať je to tak či onak, moc bych si přál, aby se o tomto pravém důvodu v takovéto složité situaci vědělo. I on, Robert Bezák, s tím souhlasí.

2. Je pravda, že odvolání pana arcibiskupa z funkce naprosto nesouvisí s finančními operacemi v trnavské arcidiecézi v letech 1988-2009, nad kterými je mnoho vážných otazníků? Není tedy pravým důvodem jeho odvolání, že se příliš angažoval ve věci očištění své diecéze od případných pochybných a nestandardních finančních a majetkových operací povstalých v minulosti, před jeho nástupem do úřadu?

3. Není ani pravda, že to odvolání mělo spíš osobní podtext nebo že by se jednalo o nějaké privátní zájmy jednotlivce, jednotlivců, vlivných skupin?

4. Proč jedenáct otázek, které mu byly položeny, jsou tak – řekl bych – divné, a připomínají spíše ne příliš dobře sešité a editované pomluvy, které se často objevují tam, když chce někdo někomu ublížit?
Sám Robert Bezák u jedné otázky jemně, ale jasně říká, že nechce připustit ponižující tón, který v ní zaznívá. Tento disharmonický tón jakoby zněl ve většině otázek.

5. Z jakého důvodu se konkrétněji nevyjádřili alespoň někteří biskupové – kromě Václava Malého, který tak učinil – a nepostavili se za svého bratra, a nepožádali zdvořile odpovídající úřady o objasnění situace? Proč neřekli o něm – i s loajalitou k těmto úřadům – něco dobrého, konkrétního, vždyť ho mnozí znají léta, proč nezaznělo něco lidského, ne tak úředního?
Možná ale, že se i mnozí z nich vyslovili, a já o tom nevím, tak to je pak dobře, jestli se takto lidsky někde vyjádřili. Možná se ještě někteří svým dobrým slovem přihlásí.

6. Je něco špatného na tom, když se z jídelny arcibiskupského paláce udělá restaurace?
Nerozumím sice přesně provozu trnavského arcibiskupského paláce, ale jestliže je tento palác obřím a veřejnosti uzavřeným komplexem, hrozí to pohoršením: potřebuje takovou budovu arcibiskupství jen a pouze pro své interní potřeby? Pak si velmi dobře dokážu představit, že osvícený biskup, pastýř, který jedná podle evangelia, nikoli podle tupých zvyklostí minulosti, si řekne: „Z této místnosti můžeme přece udělat restauraci, otevřme to lidem!“ Všechna čest, restaurace na arcibiskupství se mi jeví jako skvělý nápad, myslím si, že je to velmi správné. A v té otázce bych se zeptal úplně jinak – zeptal bych se, zda-li tam mají vynikajícího kuchaře a příjemný personál, aby bylo jasné, že křesťané jsou dobří v pohostinnosti! A ptám se také: Proč byla restaurace – téměř okamžitě po odvolání Roberta Bezáka –zavřená???

7. Co by bylo špatného na tom, kdyby v obrovské budově trnavského arcibiskupství byla tělocvična?
Mohl by to přece být další možný způsob, jak ekonomicky spravovat svěřený majetek, obrovskou budovu, a poctivě tak získávat prostředky na jeho údržbu, jak je to standardní i jinde. A hlavně by to mohl být další způsob, jak komunikovat s dnešními lidmi, kteří se ve volném čase věnují mimo jiné i sportu. Pravdou je, že zatím na arcibiskupství tělocvična není a že ta otázka zřejmě pochází jen z pomluv. Ale bylo by moc fajn, kdyby tam tělocvična byla! Dovedu si také představit i jiná nová využití mnohých tajemných uzavřených komnat paláce:

  • místnost pro pro duchovní rozhovor nebo zpověď – svátost smíření;
  • informační kontaktní středisko pro kohokoli, s kulturní, turistickou a spirituální nabídkou;
  • multifunkční divadelní -hudební -kino-sál pro veřejnost;
  • hudební klub se skvělými kapelami všech možných žánrů;
  • diakonické středisko krizové intervence pro ty, kdo se dostali do osobní nebo sociální nouze;
  • vývařovnu pro bezdomovce a chudé lidi;
  • personální centrum ve prospěch nezaměstnaných – podpora zaměstnanosti;
  • dobrovolnická advokátní kancelář pro ty, kteří nemají na právníky a mocní je poškodili;
  • ... a podobné další projekty.

8. Je něco špatného na tom, když se pan arcibiskup přestěhuje z honosného arcibiskupského paláce, který evokuje moc a nadřazenost, do skromnějšího bydlení, podobně, jako žijí i ostatní lidé, a podobně, jak žili i mnozí prezidenti a ministerští předsedové?
Myslím si, že je správné a hodné ocenění využít skromnějšího bydlení a že Robert Bezák takto jednal velmi dobře. Dom Helder Camara, arcibiskup v Recife v Brazílii, dal biskupský palác k dispozici diecézním organizacím a odstěhoval se do přístavku u kostela. Stal se hlasem těch, kteří se nedovedou bránit. Nabídl mnohé církevní pozemky lidem, kteří byli bez možnosti se uživit. Mnohým však byl trnem v oku. Jeho nástupce, předtím profesor církevního práva v Římě, prý zavedl zase pořádek. Nastěhoval se opět do paláce, a když s ním chtěli mluvit venkovští dělníci, poslal na ně vojenskou policii. Uzavřel teologický institut a seminář a rozpustil pastorální komise. Dom Helder pak viděl léta jen trosky svého díla. Prý tedy říkal: „Když má sen jen jeden člověk, pak je to zkrátka jen sen. Když však budeme snít všichni, je to počátek nové skutečnosti." Robert Bezák měl podobně zajímavé a pro konkrétní lidi otevřené projekty jako Dom Helder Camara.

Otázek by člověka napadlo více, ale nechci, aby žádná z nich měla nějaký rys laciného obvinění a byly založeny na domněnkách. To se děje často, taky tomu někdy trochu podlehnu, ale je to špatně a stydím se za to.

Osm otázek. Osm je číslo symbolizující vzkříšení Ježíšovo. Moc bych si přál, aby toto všechno nakonec přineslo nový život do současného života křesťanů – do církve.

Rád bych věřil, že pokud se Robert Bezák dopustil něčeho tak výsostně závažného, že byl proto odvolán z jeho diecéze, tak bych rád věřil, že se ty skutečné důvody dozví on i lidé v jeho diecézi, a bude se poctivě hledat dobrá pokojná cesta, jak z toho vyjít ven.

Rád bych věřil, že pokud jeho odvolání se ukáže jako dostatečně neodůvodněné, jako selhání nějakých jednotlivců či skupin, nebo jako nedorozumění, tak že se to opět lidsky a s pořádnou poctivou omluvou Robertovi Bezákovi a všem, kterých se to dotklo, uřídí tak, aby se mohl vrátit do své diecéze. A také že se v takovém případě napraví další škody, které byly takovým jednáním-nedorozuměním-??? způsobeny. Ano, rád bych tomu věřil, zcela záměrně chci být takový idealista.

A rád bych také věřil, že my udržíme svoje emoce na uzdě, a budeme jednat a o církvi hovořit korektně. Můžeme pozorovat s jakou noblesou a bez urážek vedení církve, ale i s odvahou a velmi jasně se postavili za svého arcibiskupa přátelé Slováci. Je to příklad k tomu, jak můžeme být zdravě citliví pro aktuální situaci: pravdiví, uznávající hodnoty autority, a zároveň znovu a znovu připravení pro laskavý, přímý a dospělý dialog, a ochotní ozvat se vždy tam, kde se může jednat o nějakou nespravedlnost.

Nakonec – tak to v životě chodí: věřit někomu z lidí je vždy riziko a ne-jistota. Ale já v této věci Robertovi Bezákovi VĚŘÍM.

V neděli se teď v kostelích četlo toto poselství – máme možnost, aby se i na nás naplnilo:

„Jen On je náš pokoj: obě dvě části (židy i pohany) spojil vjedno a zboural přehradu, která je dělila - když na svém těle zrušil příčinu nepřátelství, která záležela v Zákoně s jeho příkazy a ustanoveními. Tak vytvořil ve své osobě z těchto dvou částí jediného nového člověka, a tím zjednal pokoj a křížem usmířil obě strany s Bohem v jednom těle, aby tak sám na sobě udělal konec onomu nepřátelství.“

(Ef 2, 13-18)

Autor: Petr Nešpor | čtvrtek 26.7.2012 20:20 | karma článku: 30.86 | přečteno: 3201x

Další články blogera

Tato rubrika neobsahuje žádné články...

Další články z rubriky Společnost

Ladislav Selepko

Démon migrace

Stále nemohu uvěřit, že migrace je zlo, které ohrožuje spokojený život v naší zemi. Nemám ani potřebu zdůvodňovat si, proč je dobrá. Vypíšu, co mi při slově "migrace" přichází na mysl.

21.7.2019 v 16:45 | Karma článku: 11.39 | Přečteno: 977 | Diskuse

Jiří Jurčák

Karel Gott mit uns. Díky Karle

Vím, že současná Gottomania už možná leze krkem i jeho skalním fanouškům a mistr načal pouť k dalšímu kulatému výročí, ale po zhlédnutí včerejšího pořadu na ČT, Karel je Gott a po přečtení některých komentářů či blogů mi to nedá.

21.7.2019 v 16:23 | Karma článku: 22.73 | Přečteno: 529 | Diskuse

Andrea Novotná

O Mirkovi a zlatokopce

Aneb co všechno je chlap schopný udělat pro jednu ženskou... Tenhle příběh se stal mému kamarádovi.

21.7.2019 v 15:38 | Karma článku: 24.58 | Přečteno: 1083 | Diskuse

Jiří Jurčák

Kdo není na Faceboke, bude vystaven smrtelnému riziku

Možná si myslíte, že sranduju. Ale není tomu tak. Ani já jsem nevěřil svým uším, jak uvažují někteří dnešní „počítačoví experti“ či konstruktéři nových technologií.

21.7.2019 v 12:38 | Karma článku: 37.42 | Přečteno: 3314 | Diskuse

Petr Bajnar

Stručné dějiny architektury ve filozofických a politických souvislostech 5.

Historie moderní doby je spjata s učením francouzského filozofa 17. století René Descarta. Jako první sesadil z trůnu nejvyšší autority Boha a na jeho místo postavil člověka, kterého navíc ještě chápal jako mechanický stroj.

21.7.2019 v 12:13 | Karma článku: 5.80 | Přečteno: 97 | Diskuse
Počet článků 7 Celková karma 0.00 Průměrná čtenost 1577
Borec ze Štatlu, z Brna, z Vysočiny, z Moravy, ale v podstatě z odkudkoli, kde mohu být s blízkými lidmi. Mám rád život v mnoha jeho podobách, a chytá mne smutek, když se někdy z velkých pravd stávají velké ideologie, které životu brání, a když kdokoli uráží a ponižuje kohokoli. Rád jsem s lidmi i o samotě, mám moc rád cestování i svoje pohodlné křeslo, rád se angažuji a jsem aktivní, ale někdy nezbývá než jen nechat věci plynout.

Najdete na iDNES.cz